Drobnicov memoriál 12. ročník

  • 5.-7. september 2023, Hotel Lomy, Horná Ves
  • 5.-7. september 2023, Hotel Lomy, Horná Ves
  • 5.-7. september 2023, Hotel Lomy, Horná Ves

Abstrakty

Abstrakty Vašich príspevkov skopírujte do nižšie uvedeného formulára. Zo zozbieraných údajov bude vytvorený zborník, tak si dobre skontrolujte kompletnosť a správnosť jednotlivých polí.

Dôležité dátumy:

  • termín registrácie - do 21. 8. 2023
  • termín zaslania abstraktov - do 21. 8. 2023
  • termín úhrady reg. poplatku - do 21. 8. 2023 - 200 eur
    (platba zahŕňa registračný poplatok a náklady na pobyt)

prof. Ing. Ľudovít Drobnica, DrSc.

30. 9. 1930 – 13. 10. 1980
Drobnica