Drobnicov memoriál 12. ročník

  • 5.-7. september 2023, Hotel Lomy, Horná Ves
  • 5.-7. september 2023, Hotel Lomy, Horná Ves
  • 5.-7. september 2023, Hotel Lomy, Horná Ves

Organizátori podujatia

Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekularnu biológiu, člen FEBS a IUBMB
Ústav biochémie a mikrobiológie, FCHPT STU
Centrum biovied SAV
Občianske združenie Veda a život

Organizačný výbor


Katarína Elefantová

Dôležité dátumy:

  • termín registrácie - do 21. 8. 2023
  • termín zaslania abstraktov - do 21. 8. 2023
  • termín úhrady reg. poplatku - do 21. 8. 2023 - 200 eur
    (platba zahŕňa registračný poplatok a náklady na pobyt)

prof. Ing. Ľudovít Drobnica, DrSc.

30. 9. 1930 – 13. 10. 1980
Drobnica