Drobnicov memoriál 12. ročník

  • 5.-7. september 2023, Hotel Lomy, Horná Ves
  • 5.-7. september 2023, Hotel Lomy, Horná Ves
  • 5.-7. september 2023, Hotel Lomy, Horná Ves

Drobnicov memoriál 2023

Vitajte na stránke venovanej 12. ročníku Drobnicovho memoriálu. Drobnicov memoriál je stretnutie mladých vedcov s tými skúsenejšími za účelom zdieľania nových výsledkov a podpory mladých vedcov v príjemnej, takmer až rodinnej, atmosfére. Toto stretnutie je pomenované na počesť významného slovenského vedca prof. Ľudovíta Drobnicu, ktorý sa na Chemickotechnologickej fakulte Slovenskej vysokej škole technickej (teraz FCHPT STU) venoval výskumu účinku izotiokyanátov a a iných SH reagentov.

Tohtoročný Drobnicov memoriál sa bude konať v pohorí Vtáčnik pri Hornej Vsi - Horský hotel Lomy.


Zborník na stiahnutieProgram na stiahnutie

Dôležité dátumy:

  • termín registrácie - do 21. 8. 2023
  • termín zaslania abstraktov - do 21. 8. 2023
  • termín úhrady reg. poplatku - do 21. 8. 2023 - 200 eur
    (platba zahŕňa registračný poplatok a náklady na pobyt)

prof. Ing. Ľudovít Drobnica, DrSc.

30. 9. 1930 – 13. 10. 1980
Drobnica